ANPARK Personellerine İş Güvenliği ve Yangın Tatbikatı

ANPARK Personellerine İş Güvenliği ve Yangın Tatbikatı

ANPARK çalışanların, muhtemel yangın ve afet durumlarında meydana gelebilecek zararı en aza indirebilecek bilgi ve becerilerini artırmak amacı ile iş güvenliği kapsamında yangın tatbikatı gerçekleştirilmiştir.

Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği alanına giren konular kalite, verimlilik ve maliyet alanları ile aynı sorumluluk duygusu ve çevre bilinci içerisinde ele alınır. ANPARK, mükemmel bir çalışma ortamı sunma stratejisi doğrultusunda, çalışanları için sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamayı ve çalışma alanlarını geliştirmeyi amaçlamaktadır. Faaliyetlerimizin neticesinde insanların, doğanın ve işletmenin görebileceği potansiyel zararları önlemek üzere yüksek güvenlik standartları uygular.